MediaWiki:Cx-license-agreement/ta

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

"$1" பொத்தானை சொடுக்குவதன் மூலம் இங்குள்ள பயன்பாட்டு விதிமுறைகளயும் உங்களது பங்களிப்புகளை மொழிபெயர்ப்புக் கருவி வாயிலாக பொதுமங்கள் உரிமையிலும் (CC BY-SA 3.0) ஆவணங்களை குனூ உரிமையிலும் CC BY-SA 3.0 உரிப்பளிப்புக்கு உட்படுகிறேன்.