MediaWiki:Linksearch-text/mai

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

"*.wikipedia.org" जोका वाईल्ड-कार्ड्स प्रयोग कएल जा सकएत अछि। कम-सँ-कम ".org" जोक कोनो उच्च स्तरीय डोमेनक आवश्यकता अछि।
स्वीकार्य प्रोटोकल: $1 (यदि कोनो प्रोटोकल नै दएल जाए त http:// क प्रयोग कएल जाएत अछि)