MediaWiki:Missing-article/nan

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Chu-liāu-khò͘ chhoē bô ia̍h ê luē-iông, ia̍h ê miâ "$1" $2 .

Che it-poaⁿ sī in-ūi koè-sî ê cheng-chha ia̍h sī le̍k-sú liân-kiat ê ia̍h í-keng hông thâi tiàu.

Nā m̄-sī hit chióng chêng-hêng, lí khó-lêng tú tio̍h nńg-thé ê chhò-ngō͘. Chhiáⁿ pò hō͘ chi̍t ūi koán-lí-goân, ūi liân-kiat hiâ khì lâu thong-ti .