MediaWiki:Mw-core-1.19-logouttext/nan

    From translatewiki.net

    Lí í-keng teng-chhut.

    Lí ē-sái mài kì-miâ kè-siok sú-iōng translatewiki.net, mā ē-sái iōng kāng-ê a̍h-sī pa̍t-ê sin-hūn têng teng-ji̍p. Chhiaⁿ chù-ì: ū-kóa ia̍h ū khó-lêng khoàⁿ-tio̍h bē-su lí iû-goân teng-ji̍p tiong; che chi-iàu piàⁿ tiāu lí ê browser ê cache chiū ē chèng-siông.