MediaWiki:Namespaceprotected/dty

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

तमलाई $1 नेमस्पेसमी रह्याका पानाहरू सम्पादन गद्या अनुमति छैन ।