MediaWiki:Noarticletext/shi

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

ⵓⵔ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵉⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵖ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⴰⴷ. ⵜⵥⴹⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵉⴳⴳⵍⵜ ⴰⵣⵡⵍ ⴰⴷ ⵖ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ, search the related logs, ⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⵍⴼⵓⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⴰⴷ.