MediaWiki:Nonunicodebrowser/mai

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

चेतौनी: अहाँक गवेषक सार्वत्रिकाक्षरकूट सहयोगी नै अछि। एकटा अस्थायी-परोक्ष तंत्रांश अहाँकेँ सुरक्षित रूपेँ पन्नाक सम्पादनमे मदति करत: गएर-अस्की अक्षर सभ षोडशमान पद्धतिमे सम्पादन बक्सामे आएत।