MediaWiki:Nonunicodebrowser/or

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

ଚେତାବନୀ: ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜରରେ ଇଉନିକୋଡ଼ ସଚଳ କରାଯାଇନାହିଁ । ଏକ ୱର୍କାଆରାଉଣ୍ଡ ଏକ ଏହିପରି ଜାଗା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଭାବରେ ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ: ଅଣ-ASCII ଅକ୍ଷରସମୂହ ସମ୍ପାଦନା ଘରେ ହେକ୍ସାଡେସିମାଲ କୋଡ଼ ରୂପେ ଦେଖାଯିବ ।