MediaWiki:Nostalgia.css/ne

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

/* यहाँ राखिएको CSS ले नस्टाल्जिया स्किनको प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रभावित गर्ने छ */