MediaWiki:Nosuchactiontext/sat

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

ᱱᱚᱣᱟ URL ᱨᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱱᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱷᱩᱞ ᱡᱚᱱᱚᱲᱮᱢ ᱮᱢᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮ URL ᱚᱞᱛᱮᱢ ᱵᱷᱩᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ translatewiki.net ᱥᱟᱭᱮᱴᱨᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱮᱱ ᱥᱚᱯᱷᱴᱚᱭᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱷᱩᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾