MediaWiki:Nosuchactiontext/tcy

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

ಈ ಯು.ಆರ್.ಎಲ್. ದ ಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಯಿನವು ಅತ್ತ್. ಈರ್ ಯು.ಆರ್.ಎಲ್. ನ್ ತಪ್ಪಾದ್ ಬರೆದುಪ್ಪರ್ ಅತ್ತಾಂಡ ಸರಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಕೊಡಿನ್ ಒತ್ತುದುಪ್ಪರ್. ಇಜ್ಜಿಂಡ, translatewiki.net ಗಲಸುನ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ದ ದೋಷಲಾ ಆದುಪ್ಪು.