MediaWiki:Nosuchsectiontext/kn

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

ನೀವು ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರದ ಒಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಿರಿ. ನೀವು ಪುಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಆ ವಿಭಾಗವು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಥವ ಅಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು.