MediaWiki:Nosuchsectiontext/shi

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

ⵜⵓⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵣⵎⵉ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ. ⵉⵥⴹⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵎⴰⵜⵜⵉ ⵏⵖ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰ.