MediaWiki:Nosuchuser/mai

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

"$1" नामसँ कोनो प्रयोक्ता नै अछि। प्रयोक्तानाम ब्रह्मक्षर-लघ्वक्षर भेद युक्त अछि। अपन ह्रिजै जाँची, वा नव खाता बनाबी