MediaWiki:Nosuchuser/sa

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

$1 नाम्नः न कोऽपि योजकः विद्यते ।

प्रयोक्तृनामानि पक्षानुगुणं (case sensitive) भवन्ति ।

यत् टङ्कितं, तत् पश्यतु अथवा नूतनसदस्यता प्राप्यताम्