MediaWiki:Notargettext/dty

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

यै कार्यका लेखाई तमीले कुनै लक्षित पानो वा प्रयोगकर्ता निर्दिष्ट गर्याको छैनौ ।