MediaWiki:Optin-improvements2/dsb

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Co jo se pólěpšyło?

Foto wobrazowki pólěpšoneje wobźěłowańskeje kšomy
Foto wobrazowki nwoych dialogow za napóranje wopśijeśa
Pólěpšona rědowa kšoma

Pólěpšona rědowa kšoma wólažcujo wobźěłowanje nastawkow. Nowe a pólěpšone wobrazowe symbole wujasnjuju lěpjej, kótaru akciju kuždy rěd wuwjedujo. Rozłožone wótrězki reducěruju barłog, mjaztym až rědko wužywane rědy su jano jadno kliknjenje zdalone.

Dialog

Gaž se wótkaze abo tabele napóraju, kliknjenje na rědowy wobrazk něnto wocynja dialogowy kašćik, kótaryž śi pomaga, wótkaze a tabele pśez wupołnjowanje jadnorego formulara napóraś.

A wěcej

Smy zawjadli cełu kopicu drugich pólěpšenjow, ako na pś. pólěpšonu nawigaciju, kaskaděrowace rejtarki, pólěpšone pytanje a wěcej.

Kak móžoš sobu cyniś

Aby wěcej zgónił wó iniciatiwje wužywajobnosći, woglědaj se pšosym naš startowy bok.