MediaWiki:Ores-pref-damaging-flag/vi

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

Tô màu các sửa đổi có lẽ có vấn đề và đánh dấu “⧼ores-damaging-letter⧽” có nghĩa “cần được xem lại” (để đặt mức độ đánh dấu sửa đổi, sử dụng tùy chọn “⧼ores-pref-damaging⧽” trong tùy chọn Danh sách theo dõi)