MediaWiki:Ow conceptmapping help/sv

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

möjliga handlingar:

  • &action=insert&<datakontextprefix>=<definerad_id>&... ange en motsvarighet
  • &action=get&concept=<koncept-id> hämta motsvarigheter
  • &action=list_sets visar en lista över möjliga datakontextprefix och vad de refererar till.
  • &action=get_associated&dm=<definerat_betydnings-ID>&dc=<datavisningskontextprefix> för en given definierad betydelse så visas alla andra definierade betydelser inom ett begrepp
  • &action=help Visar hjälp.