MediaWiki:Readonlywarning/kn

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಉಳಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಉಳಿಸಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಂಟಿಸಬಹುದು ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಈ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು:$1