MediaWiki:Sharedupload-desc-there/th

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

ไฟล์นี้มาจาก $1 และอาจใช้บนโครงการอื่น กรุณาดูสารสนเทศเพิ่มเติมที่ [$2 หน้าคำอธิบายไฟล์]