Mifos:X-label.input.withdrawalfeefortransfers/ne

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

सरुवाहरूको लागि खिंचाई शुल्क लागु गर्ने