Mifos:X-label.tooltip.savingreference/vi

From translatewiki.net

Một tài khoản Tài sản (Tài khoản tiền mặt), mà số tiền được ghi nợ khi một khoản tiền gửi được thực hiện bởi chủ tài khoản và ghi có khi các hủ tài khoản rút tiền.