Mifos:X-label.tooltip.shareproductlockinPeriodFrequency/my

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

ဤရှယ်ယာဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားမှရှယ်ယာစာရင်းကိုချိတ်ပိတ်ထား၍ငွေပြန်အမ်းယူရန်ခွင့်မပြုသည့်အချိန်အတိုင်းအတာကိုဖော်ပြရန်သုံးသည်