Mifos:X-validation.msg.client.middlename.cannot.also.be.provided.when.fullname.is.populated/vi

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Bạn không thể cung cấp cả 'tên đầy đủ hoặc tên hoạt động kinh doanh' và 'tên đệm' chi tiết.