Osm:Reports.new.disclaimer.resolve with user/vi

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Bạn đã cố gắng giải quyết vấn đề với người dùng gây vấn đề nhưng không thành công