Osm:Site.export.add marker/ne

    From translatewiki.net

    नक्शामा चिह्न थप्नुहोस्