Portal:Bg/Glossary

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Принципи при превод на потребителски интерфейси

  • При преводите на елементи от потребителския интерфейс се използва именен стил, а не заповеден т.е. бутон „Delete“ се превежда „Изтриване“, а не „Изтрий“, съответно „Отмяна“, а не „Отмени“;
  • В текста използваме български кавички: „“, вместо ""

Речник на общите термини

Термин Превод Забележка
cancel отказ
character знак „Символ“ се използва за „symbol“
feed хранилка съществително
interface administrator интерфейсен администратор
log дневник съществително
log out излизане
MediaWiki МедияУики Винаги се превежда, освен ако не е за служебна употреба.
namespace именно пространство
patrol патрулирам patrolled - патрулирани (не проверени)
preferences настройки
range диапазон (за IP-адреси)
talk page беседа
thumbnail миниатюра
toggle превключване Toggle view - Превключване на изгледа
token маркер
two-factor authentication двукомпонентно удостоверяване
watchlist списък за наблюдение