Portal:Sh/MediaWiki

From translatewiki.net

Radi standardizacije prijevoda interfejsa, na ovoj stranici date su stilske preporuke kojih se treba pridržavati, a navedena je i preporučena terminologija.

Stilski vodič

  • Naslovi dijaloga i posebnih stranica prevode se u imeničkom obliku. To je tekst koji nema naredbenu prirodu, nego isključivo opisnu. Stoga naslov „Verify your identity” treba prevoditi kao „Potvrda identiteta” odnosno naslov „Search” kao „Pretraga”.
  • Poruke obavještenja prevode se u aktivnom prezentu u prvom licu jednine. Takve poruke uvijek se moraju završiti tačkom ili trotačkom. Stoga će se poruka „Loading” prevoditi kao „Učitavam…”, a poruka „Couldn't create local file object for thumbnail” kao „Ne mogu da napravim objekt lokalne datoteke za minijaturu.”.
  • Poruke objašnjenja, oblačići i natpisi na poljima za unos prevode se u drugom licu množine. Stoga će se tekst „Edit section” prevoditi kao „Uredite odjeljak”, a natpis „Search Wikipedia” kao „Pretražite Wikipediju”.
  • Natpisi na dugmadi i linkovi prevode se u imperativnom obliku. Stoga će se dugme „Delete page” prevoditi kao „Izbriši stranicu”, a link „Move” kao „Premjesti”.

Terminologija

Pojam Vrsta Latinički ijekavski prijevod Ћирилички екавски превод
abuse filter sintagma filtar zloupotreba филтар злоупотреба
account imenica (korisnički) račun (кориснички) рачун
action imenica radnja радња
administrator imenica administrator администратор
anonymous pridjev neprijavljen, anoniman непријављен, анониман
approve glagol odobriti одобрити
article imenica članak чланак
attribution imenica pripisivanje приписивање
authentication imenica potvrda identiteta потврда идентитета
autoconfirmed user sintagma automatski potvrđeni korisnik аутоматски потврђени корисник
autopatroller imenica autopatroler аутопатролер
badge imenica značka значка
beta feature sintagma beta-mogućnosti бета-могућности
blacklist imenica crna lista црна листа
block imenica blokada блокада
glagol blokirati блокирати
bot imenica bot бот
browser imenica preglednik прегледник
buffer imenica međuspremnik међуспремник
bug imenica greška грешка
bureaucrat imenica birokrat бирократ
cache imenica keš кеш
cancel glagol otkazati отказати
CAPTCHA imenica bezbjednosna provjera безбедносна провера
caption imenica opis опис
cascade protection sintagma lančana zaštita ланчана заштита
case-insensitive pridjev ne razlikuje mala i velika slova не разликује мала и велика слова
case-sensitive pridjev razlikuje mala i velika slova разликује мала и велика слова
category imenica kategorija категорија
change imenica promjena, izmjena промена, измена
glagol promijeniti, izmijeniti променити, изменити
character imenica znak знак
check imenica provjera провера
glagol provjeriti, označiti kvačicom проверити, означити квачицом
client imenica klijent клијент
Commons imenica Ostava Остава
confirm glagol potvrditi потврдити
conflict imenica sukob сукоб
content imenica sadržina садржина
content page sintagma sadržinska stranica садржинска страница
contents imenica sadržaj садржај
contribution imenica doprinos допринос
cookie imenica kolačić колачић
create glagol napraviti, izraditi, stvoriti направити, израдити, створити
create account fraza izraditi račun израдити рачун
Creative Commons fraza Creative Commons Кријејтив комонс
CSS imenica CSS ЦСС
current pridjev tekući, sadašnji, aktualan текући, садашњи, актуалан
delete glagol izbrisati избрисати
deprecated pridjev zastario застарео
developer imenica programer програмер
diff imenica razlika разлика
discussion imenica rasprava, razgovor расправа, разговор
discussion page sintagma stranica za razgovor страница за разговор
donation imenica donacija донација
download glagol preuzeti преузети
draft imenica nacrt нацрт
edit imenica izmjena измена
glagol urediti уредити
edit summary sintagma opis izmjene опис измене
editor (korisnik) imenica urednik уредник
editor (program) imenica uređivač уређивач
email imenica e-pošta, e-poruka, e-adresa е-пошта, е-порука, е-адреса
export imenica izvoz извоз
glagol izvesti извести
extension imenica dodatak додатак
external link sintagma vanjski link вањски линк
feed imenica dotok доток
fetch glagol dobaviti добавити
file imenica datoteka датотека
flag imenica zastavica заставица
form imenica obrazac образац
free license sintagma slobodna licenca слободна лиценца
fuzzy pridjev zastario застарео
gadget imenica spravica справица
generate glagol generirati генерирати
header imenica zaglavlje заглавље
heading imenica naslov наслов
help imenica pomoć помоћ
history imenica historija хисторија
home page sintagma početna stranica почетна страница
ID imenica ID ИД
import imenica uvoz увоз
glagol uvesti увести
insert glagol umetnuti уметнути
interface imenica interfejs интерфејс
interlanguage link sintagma međujezički link међујезички линк
internal link sintagma unutarnji link унутарњи линк
interwiki link sintagma međuprojektni link међупројектни линк
invalid pridjev nevažeći, neispravan неважећи, неисправан
invoke glagol pozvati позвати
IP address sintagma IP-adresa ИП-адреса
item imenica stavka ставка
JavaScript imenica JavaScript Јаваскрипт
JSON imenica JSON ЈСОН
label imenica natpis натпис
license imenica licenca лиценца
link imenica link линк
location imenica lokacija локација
log imenica dnevnik дневник
log in glagol prijaviti se пријавити се
log out glagol odjaviti se одјавити се
magic word sintagma čarobna riječ чаробна реч
main pridjev glavni главни
main page sintagma glavna stranica главна страница
map imenica karta карта
media imenica datoteka датотека
MediaWiki imenica MediaWiki Медијавики
merge glagol objediniti објединити
message imenica poruka порука
MIME imenica MIME МИМЕ
minor edit sintagma manja izmjena мања измена
module imenica modul модул
move glagol premjestiti преместити
namespace imenica imenski prostor именски простор
offline pridjev vanmrežni ванмрежни
online pridjev mrežni мрежни
optional pridjev izborni, neobavezan изборни, необавезан
outdated pridjev zastario застарео
page imenica stranica страница
parameter imenica parametar параметар
parser imenica raščlanjivač рашчлањивач
password imenica lozinka лозинка
permalink imenica trajni link трајни линк
permission imenica dopuštenje допуштење
pixel imenica piksel пиксел
preferences imenica postavke поставке
prefix imenica prefiks префикс
preview imenica pregled, izgled преглед, изглед
project imenica projekt пројект
protect glagol zaštititi заштитити
protection imenica zaštita заштита
protection level sintagma nivo zaštite ниво заштите
publish glagol objaviti објавити
purge glagol osvježiti освежити
query imenica upit упит
queue imenica red (čekanja) ред (чекања)
quote glagol citirati цитирати
range block sintagma blokada raspona блокада распона
raw pridjev neobrađen необрађен
recent changes sintagma nedavne izmjene недавне измене
redirect imenica preusmjeravanje преусмеравање
glagol preusmjeriti преусмерити
render glagol renderirati рендерирати
reply glagol odgovoriti одговорити
reset glagol resetirati ресетирати
resolution imenica rezolucija резолуција
restart glagol ponovo pokrenuti поново покренути
restore glagol vratiti вратити
retrieve glagol preuzeti преузети
revert glagol vratiti вратити
review glagol pregledati прегледати
revision imenica izmjena, verzija измена, верзија
rich text editor sintagma uređivač obogaćenog teksta уређивач обогаћеног текста
right imenica pravo право
rollbacker imenica vraćač враћач
save glagol sačuvati сачувати
search glagol pretražiti претражити
section imenica odjeljak одељак
select glagol izabrati изабрати
semi-protected pridjev poluzaštićen полузаштићен
server imenica server сервер
skin imenica tema тема
source (sadržina) imenica izvor извор
source (vikitekst) imenica (izvorni) kod (изворни) код
spam imenica neželjena pošta/sadržina нежељена пошта/садржина
special page sintagma posebna stranica посебна страница
steward imenica stjuard стјуард
string imenica niska ниска
subcategory imenica potkategorija поткатегорија
subject imenica tema тема
subpage imenica podstranica подстраница
subthread imenica podnit поднит
sync glagol sinhronizirati синхронизирати
table of contents sintagma sadržaj садржај
tag imenica oznaka ознака
talk imenica razgovor разговор
talk page sintagma stranica za razgovor страница за разговор
template imenica šablon шаблон
thread imenica nit нит
thumbnail imenica minijatura минијатура
title imenica naslov наслов
token imenica žeton жетон
toolbar imenica alatna traka алатна трака
transclusion imenica uključenje укључење
two-factor authentication sintagma dvofaktorska potvrda identiteta двофакторска потврда идентитета
undo glagol poništiti поништити
unprotect glagol skinuti zaštitu скинути заштиту
unwatch glagol prekinuti praćenje прекинути праћење
upload glagol otpremiti отпремити
URL imenica URL УРЛ
user imenica korisnik корисник
user page sintagma korisnička stranica корисничка страница
username imenica korisničko ime корисничко име
valid pridjev važeći, ispravan, valjan важећи, исправан, ваљан
version imenica verzija верзија
view imenica prikaz, pregled приказ, преглед
glagol prikazati, pregledati приказати, прегледати
visual editing sintagma vizualno uređivanje визуално уређивање
watch glagol pratiti пратити
watchlist imenica lista praćenja листа праћења
whitelist imenica bela lista бела листа
wiki imenica viki, projekt вики, пројект
wiki page sintagma viki-stranica вики-страница
wiki syntax sintagma viki-sintaksa вики-синтакса
Wikibooks imenica Wikiknjige (?) Викикњиге
Wikidata imenica Wikipodaci (?) Википодаци
Wikimedia imenica Wikimedia (?) Викимедија
Wikimedia Commons fraza Wikimedijina ostava (?) Викимедијина остава
Wikinews imenica Wikivijesti (?) Викивести
Wikipedia imenica Wikipedia (?) Википедија
Wikiquote imenica Wikicitat (?) Викицитат
Wikisource imenica Wikiteka (?) Викитека
wikitext imenica vikitekst викитекст
Wikivoyage imenica Wikivodič (?) Викиводич
Wiktionary imenica W(j)ečnik(?) В(ј)ечник (?)

Literatura

  • Search and Download International Terminology” [Pretraga i preuzimanje međunarodne terminologije] (engleski). Microsoft Language Portal. Pristupljeno 25. 12. 2022.
  • Računarski rečnik Mikro knjige”. Mikro knjiga. Pristupljeno 25. 12. 2022.
  • Бошковић, Лазар (2021). Речник интернета и дигиталне комуникације. Београд: mCloud. ISBN 978-86-82094-01-2.