Template:Technical/vi

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Note Thông điệp này có thuật ngữ kỹ thuật. Nếu không hiểu rõ ý nghĩa và ngữ cảnh của thông điệp này, xin đừng dịch nó.