کمک

  سلام همزبان عزیز یه خواهشی داشتم اینکه چجوری جدول زبانی بابل را برای لری بختیاری به زبان بختیاری و... ساختی

  Babel user information
  bqi-1 ای کاریار یاْتی دونسمندی ز بختیاری داراْ.
  Users by language

  آخه مال من به زبان انگلیسی نوشته شده

  با تشکر

  علی ساکی گپ مو 12:34, 21 November 2013