سلام

Jump to navigation Jump to search

باشه عزیز روی چشم موفق باشید اول درستو بخون انشاله که موفق باشید خودم کمکتون میکنم من به لری بویراحمدی تسلط دارم موفق بوین

Bonevarluri (talk)16:38, 24 December 2013