ویرایش لوگو ویکی خه ور

Jump to navigation Jump to search

سلام لوگو رو بفرست به این ایمیل lurvand@gmail.com
خودم کاراشو انجام می دم برات می فرستم سردیار بوی

Bonevarluri (talk)17:33, 6 January 2014