Užívateľ vs. používateľ

Fragment of a discussion from User talk:Helix84
Jump to navigation Jump to search

Dobrý deň,

autoritatívnym zdrojom pre slovenský pravopis je Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, preto vás odkazujem na ich odpoveď:

http://jazykovaporadna.sme.sk/q/77/

Tiež je veľmi pohodlné, že JÚĽŠ zverejňuje online zadarmo jazykové príručky, kde je tiež jednoduché si to overiť:

http://slovniky.korpus.sk/

Čo sa týka menného priestoru Užívateľ, som za zmenu na Používateľ. Ale nebudem ju realizovať, pretože chápem, že je to veľká zmena pre projekty, ktoré MW využívajú. A napr. na Wikipédii sa už aktívne neangažujem, aby som mohol s prípadnými problémami po zmene pomôcť alebo ich predvídať.

Helix84 (talk)13:38, 15 September 2016