Սխալ խմբագրումնր

Jump to navigation Jump to search

Սխալ խմբագրումնր

Ձեր այս խմբագրումը խաղտում է հայոց լեզվի կետադրության կանոննրը։ Խնդրում եմ լինել ուշադիր։

Kareyac (talk)15:11, 10 November 2016