سه لام

Fragment of a discussion from User talk:Mogoeilor
Jump to navigation Jump to search

https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wt/lrc
این صفحه ویکی شنری لری هستش نیازی به درست کردن و درخواست اون نیست ممنون موفق بای

Mogoeilor (talk)14:14, 16 November 2013

https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/luz/Main_Page
این صفحه اصلی ویکی انکوباتور لری جنوبیه باید تا می تونید بهش مطلب به زبان لری جنوبی اضافه کنید

Mogoeilor (talk)14:21, 16 November 2013