من هم همینتور

Fragment of a discussion from User talk:Mogoeilor
Jump to navigation Jump to search

سلام دوست گرامی بنده صحفه اصلی ویکی انکوباتور لری جنوبی را ایجاد کردم انشاله بعدا سایر قسمتهای صفحه اصلی را اضافه می کنم و زحمت نگاشتن مقاله ها می افتد برگردن خودتان اگر کمکی خواستین بنده در خدمتم موفق بوی

Mogoeilor (talk)09:27, 13 November 2013