Blocklist-tempblocks

Fragment of a discussion from User talk:Spiritia
Jump to navigation Jump to search

Ok, моето съображение за "временни" беше, че блокиранията са два вида - "временни" и "постоянни".

Stanqo12:34, 18 April 2011

няма използван термин "постоянни", що се касае блокиране.

DCLXVI13:03, 19 April 2011

Да, видях че тук се използва "неограничено".

Stanqo15:54, 20 April 2011