User:Steafan31

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
Babel user information
en-N This user has a native understanding of English.
gd-3 Tha comas labhairt adhartach aig a' chleachdaiche seo sa Ghàidhlig.
Users by language

'S e Albannach a th' annam. Tha mi air a' Ghàidhlig ionnsachadh dhan ìre a shaoileas mi gun urrainn dhomh taic a chur ri eadar-theangachaidhean a' chànain. Tha e an comas dhomh aistean fada a sgrìobhadh anns a' chànan seo air caochladh chuspairean, no tionndaidhean Gàidhlig a chur air aistean anns a' Bheurla, ach ma dh' fhaoidte gum bi beagan mearachdan gràmair no litreachaidh ann. Air an taobh eile, ma dh' fhaoidte nach bi càil idir!

I'm Scottish. I've learnt Gaelic to the level where I feel that I can contribute to translations in the language. I am able to write long essays in the language about various subjects, or to translate essays from the English into Gaelic, however, there may be a few grammatical or spelling mistakes. On the other hand, there might not be any at all!--Steafan31 00:20, 15 February 2009 (UTC)