Jump to content

Wikimedia:Crosswatch-OAUTH FAILURE CONTENT/mnw

From translatewiki.net

မဗၠေတ်ဒၟံင် ဗွဲမဍာံစၟတ်ရ၊၊ မၞး မထေက်ကဵု ဒးသီဒေါအ်ထောအ် ပရေင်မအာတ်မိက်ဏအ်ရ၊၊ ပဂုန်တုဲ တိတ်ထောအ်တုဲ ကလေင်လုပ်သာင်အေန်တၟိညိ၊၊ တင်ဂၞင်ပရိုင်မဗၠေတ်တအ်ဂှ် - %(error)s