Jump to content

Wikimedia:Query-builder-property-lookup-limited-support-note/vi

From translatewiki.net

Thuộc tính được hỗ trợ hạn chế không thể được lọc theo giá trị