Jump to content

Wikimedia:Swviewer-presets-edits-limit-desc/vi

From translatewiki.net

Số lần sửa đổi vượt quá giới hạn của người dùng sẽ bị bỏ qua.