Wikimedia:Twinkle-block-warn-partial-usertalk/vi

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Cấm bán phần sẽ không ngăn sửa đổi trang thảo luận trừ khi bạn cũng muốn cấm sửa đổi không gian Thảo luận Thành viên!