Wikimedia:Twinkle-protect-stable-modify-tooltip/vi

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Nếu tắt cái này, mức độ chờ thay đổi và thời hạn khóa sẽ được giữ nguyên.