Jump to content

Wikimedia:Wikidata-lexeme-forms-bulk-wrong-number-of-fields/or

From translatewiki.net

ଛାଞ୍ଚଟିରେ $1ଟି ଫର୍ମ ଥିବାରୁ, (ନୂଆ ଲେକ୍ସିମ ତିଆରି କରିବା ବେଳେ)ପ୍ରତି ଭରାଯାଇଥିବା ଧାଡ଼ିରେ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ଘର ଥିବା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ଘର ଥିବା (ସମ୍ପାଦନା କରିବା ବେଳେ ଆଗରୁ ଥିବା ଏକ ଆଇଡି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା ବେଳେ) ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ $3 ତମ ଧାଡ଼ିରେ କେବଳ $2ଟି ଘର ଅଛି ।