Jump to content

Wikimedia:Wikidata-lexeme-forms-duplicates-warning/kn

From translatewiki.net

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಲೆಕ್ಸೀಮ್ ನೀವು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಲೆಮ್ಮಾ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ: