Jump to content

Wikimedia:Wikiedudashboard-dashboard.join note/mnw

From translatewiki.net

ကာလ မၞး ကလိဂွံဒုင်တဲ မလိက်ဓလုက်/passcode နူ အစာမထ္ၜးနဲမၞးမ္ဂး ဍဵု ပ္ဍဲ ဂၠာဲတန်ဗ္တောန်မၞး (Find Your Course) သွက်ဂွံဂၠာဲ တုဲ ဂွံပံင်တောဲ၊၊