Jump to content

Wikimedia:Wikimedia-ocr-tesseract-psm-help/vi

From translatewiki.net

Hãy thử “Văn bản lẻ tẻ” để được hỗ trợ bố trí nhiều cột chính xác hơn.