Jump to content

Wikimedia:Wikipedia-android-strings-dialog text download only over wifi/vi

From translatewiki.net

Bạn đã bật “Chỉ tải xuống qua Wi-Fi” trong tùy chọn. Bạn có muốn cho phép sử dụng dữ liệu di động cho tác vụ tải về này nói riêng?