Jump to content

Wikimedia:Wikipedia-android-strings-offline library empty description sideload/my

From translatewiki.net

သင်၏ အော့ဖ်လိုင်းစာကြည့်တိုက်ရှိ "ဆောင်းပါးထုပ်များ"သည် စက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင် သိုလှောင်နိုင်ရန်အတွက် ကြိုတင်ထုပ်ပိုးထားသော ဆောင်းပါးများဖြစ်သည်၊ အင်တာနက်မရှိချိန်တွင်လည်း ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
<a href="https://www.mediawiki.org/wiki/Wikimedia_Apps/Offline_support">ပိုမိုလေ့လာရန်</a>